Gurbani Katha

Artist
Track title
Listen
Prof.Sarbjit S Dhunda
Ham Dhanwant Baght Sach
Ham%20Dhanwant%20bhagth%20sach.mp3
Prof.Sarbjit S Dhunda
Kartoot Pashu Ki Manas Jaat
2%20%20Kartoot%20pashu%20ki%20manas%20jatt.mp3
Prof.Sarbjit S Dhunda
Jag owr na Jahe Mahatan
3%20Jag%20or%20na%20jahe%20maha%20tam%20by%20sarbjit%20singh.mp3
Prof.Sarbjit S Dhunda
Kot Madde Ko Virla Sewak
5%20%20kot%20madde%20ko%20virla%20sewak-2(2).mp3
Prof.Sarbjit S Dhunda
Karan Karawan Apae Aap
6%20Karan%20Karawan%20apae%20aap.mp3